MUM Compliance det senaste tillskottet i MUM-koncernen

Lisa Wrangenberg

MUM-koncernen startar nu ytterligare ett systerbolag till framgångsrika MUM Consulting. Det blir med andra ord det andra nya bolaget på kort tid. MUM Compliance kompletterar koncernens befintliga erbjudande med konsulttjänster inom effektiv och värdeskapande regelverksefterlevnad. Lisa Wrangenberg, tidigare MUM Consulting, har utsetts till VD. Nu inleds rekryteringen av de konsulter som vill vara med och forma bolaget från start.

MUM Consulting grundades 2014 i syfte att generera affärsnytta i gränslandet mellan IT och verksamhet. Bolaget samlar idag trettiotalet seniora managementkonsulter och har redan uppmärksammats flera gånger för sin unika företagskultur. MUM Compliance bygger vidare på samma kultur men fokuserar på tjänster inom regelefterlevnad. Kunderna återfinns inom bland annat finansiell och offentlig sektor. Vanliga regelverk är exempelvis PSD2, AML och GDPR. VD Lisa Wrangenberg förklarar satsningen närmare:

— MUM Consultings kunder har under en längre tid efterfrågat ett fördjupat tjänsteutbud inriktat mot regelefterlevnad. Vi möter nu detta behov genom lanseringen av det nya bolaget MUM Compliance. MUM Compliances konsulter säkerställer att lagar och regler efterföljs på ett effektivt och värdeskapande sätt. När det kommer till regelefterlevnad ser vi möjligheter snarare än hinder – här finns massor att hämta för den som tänker proaktivt och affärsutvecklande, förklarar Lisa Wrangenberg.

Rekryteringen till MUM Compliance pågår för fullt:

— Just nu pågår parallella intervjuer. För rätt personer finns dock fortfarande möjligheten att vara med redan från start. I första hand söker vi seniora konsulter med erfarenhet av att driva större compliance-projekt i gränslandet mellan verksamhet och IT. Som alltid hos MUM gäller att man måste brinna för att skapa affärsvärde på riktigt. MUM erbjuder en unik företagskultur som jag gärna berättar mer om över en kopp te eller kaffe, säger Lisa Wrangenberg.

Vill du veta mer? Är du intresserad av att vara med på resan? Kontakta Lisa Wrangenberg via lisa.wrangenberg@mumgroup.se eller +46 728 88 78 06.