Niklas Jakobsson ny vd för MUM Consulting

Niklas JakobssonDen 1 juni 2019 tillträdde Niklas Jakobsson som vd för MUM Consulting. Niklas arbetade innan dess som konsult i samma bolag. Tidigare vd Ulrika Lindström Oskarsson fortsätter sitt arbete med att utveckla koncernen som vd för moderbolaget MUM AB. Överlämning sker under sommaren 2019.

MUM Consulting inledde i januari 2019 en rekryteringsprocess för att hitta en ny vd för MUM Consulting. Utöver ett antal externa kandidater identifierades även en intern kandidat. Det stod inom kort klart för ansvariga att Niklas Jakobsson var den kandidat man letade efter.

– Niklas har alla de kvaliteter som varit allra viktigast för oss i den här processen: han personifierar våra värderingar på ett väldigt bra sätt, han är en erfaren ledare och han bidrar med såväl stor entusiasm som nödvändigt driv. Det är därför med glädje och tillförsikt jag nu lämnar över stafettpinnen till Niklas – han är precis den vd som MUM Consulting behöver för sin fortsatta utveckling, förklarar Ulrika Lindström Oskarsson.

– MUM Consulting är ett fantastiskt bolag och jag känner mig hedrad över förtroendet styrelsen gett mig. Närmast ska jag avsluta ett pågående uppdrag och därefter kan överlämning ske. Jag har en god bild av vart vi är på väg och känner givetvis redan mina kunniga kollegor, men rollen som sådan är ny och det måste man alltid vara ödmjuk inför. Men så fort jag hunnit bli varm i kläderna fortsätter vi att utveckla både erbjudande och bolag, berättar Niklas Jakobsson.

Vill du veta mer? Kontakta Niklas på 072-201 41 60 eller niklas.jakobsson@mumgroup.se.