top of page
himmel
ACADEMY

”MUM Academy har utvecklats för våra kunder och våra medarbetare. Det är också våra engagerade kunder och medarbetare som driver akademin framåt.

Genom att regelbundet träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra skapar vi en ständig lärandeprocess. När så är möjligt dokumenterar vi sammankomsterna, så att även de som inte kunde närvara får ta del av materialet.
Det råder knappast brist på ämnen att diskutera. Dels dyker det naturligt upp nya utmaningar i våra kunders verksamheter, dels driver både lagstiftning och tekniska framsteg förändringar av olika slag. Som individ kan det vara utmanande att hålla sig ajour. Som kollektiv är det avsevärt enklare.
Jag är väldigt stolt över det engagemang vi lyckats samla kring MUM Academy. Vi ses väl? Kontakta oss om du vill veta mer.”

_JOY6799.jpg
Inspiration & utbildning

Ett inspirationsföredrag ger bra energi. Vi tar även fram skräddarsydda utbildningar och program som genomförs hos dig eller i våra fina lokaler.

Workshops

Här träffas vi i mindre arbetsgrupper med en i förväg given uppgift att lösa. Processen varierar sedan utifrån de aktuella förutsättningarna.

_JOY6705.jpg
_JOY6631.jpg
Round tables

Här samlas inbjudna gäster som normalt arbetar med snarlika frågor om dagarna. Våra diskussioner fokuserar ofta på ett tema åt gången.

bottom of page