top of page
Har du komplexa regelverksfrågor?

Vi bidrar med praktisk rådgivning, struktur och ledarskap i komplexa regelverksfrågor inom ramen för en rad tjänster – som självklart kan skräddarsys efter specifika önskemål. Vi har expertis inom en lång rad svenska och europeiska finansiella regelverk, bland andra AML (inkl. KYC) och MiFID. 

_joy1668.jpg
Vad vi kan göra
för dig

Vi möjliggör effektivisering och ökad affärsnytta utifrån dina verksamhetsspecifika förutsättningar, för att uppnå säker efterlevnad mot gällande lagstiftning.

Våra konsulter är experter på regelverksefterlevnad med fokus på styrning, ledning och risk inom våra tre områden:

  • finansiella regelverk

  • dataskydd 

  • informationssäkerhet 

Vi har djup förståelse för regulatoriska ramverk samtidigt som vi har ett pragmatiskt förhållningsätt som är systematiskt och riskbaserat. Med vår samlade erfarenhet från en rad olika branscher förstår vi samspelet mellan ansvar, styrning, ledning, juridik och teknik i en organisation. Vår förmåga stärks ytterligare av att vi har kompetens i att driva agila förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan och starka inslag av digitalisering.

Vi kan dataskydd

Vi har lång erfarenhet av att leda och styra projekt och program med syfte att säkra implementation och efterlevnad av centrala regelverk inom dataskydd. Vi har fokus på bland annat integritetsskydd (Dataskyddsförordningen-GDPR) och informationssäkerhet (Nätverk och Informationssäkerhet- NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen-SSL).

IMG_8112 2.jpg

Christian Lynne Wandt är VD för Compliance som med sina seniora konsulter, inom regelefterlevnad och riskhantering inom bl. a Financial Crime Prevention, informationssäkerhet och dataskydd, fokuserar på att hjälpa dig att effektivt hantera risker och uppfylla regulatoriska krav och förväntningar vid hög tillväxt i en snabbt föränderlig omgivning

bottom of page