Vi erbjuder specialisttjänster i skärningspunkten mellan verksamhet och IT

Consulting

MUM Consulting samlar specialister inom förändringsledning, affärsutveckling, analys, ledning och arkitektur. Tillsammans skapar vi framgång i utmanande förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan. Idag är IT en del av kärnverksamheten och våra konsulter står stadigt i digitaliseringens framfart vad gäller kultur, affärsmodeller och ledarskap. Vi stöttar våra kunder hela vägen från vision och strategi till genomförande och hållbar förvaltning​.

Läs mer om MUM Consulting

 

Compliance

MUM Compliance samlar specialister inom effektiv och värdeskapande regelverksefterlevnad. Tillsammans utvecklar vi affären med hänsyn till relevanta lagar, förordningar och regler. Vi levererar konsulttjänster inom en lång rad svenska och europeiska finansiella regelverk, bland andra AML och MiFID. Med regelverk som exempelvis GDPR och NIS ökar utmaningarna även utanför den traditionellt hårt reglerade finansiella sektorn.

Läs mer om MUM Compliance

Digital Technology

MUM Digital Technology samlar tekniknära konsulter med fokus på utveckling och molntjänster. Tillsammans utmanar vi konventioner och omfamnar nya sätt att nå rätt resultat. Helheten är det som ger värde hos våra kunder och därför kan vi även lyfta blicken från koden. Vi kan vara en del av kontinuerlig leverans i ett devops- eller utvecklingsteam, leda ert team eller göra en tillfällig insats för att utvärdera befintliga lösningar.

Läs mer om MUM Digital Technology

Varför väljer allt fler MUM som leverantör?

Affärsnytta varje gång

Medarbetarna hos MUM har ett sällsynt fokus på affärsnytta. Det betyder att affärsnyttan definieras, diskuteras och estimeras hela vägen från uppstartsmötet till den sista utvärderingen. Våra beställare väljer ofta MUM för att de måste kunna påvisa levererad affärsnytta inom sina organisationer.

Engagemang utöver det vanliga

MUM rekryterar endast medarbetare med ett engagemang utöver det vanliga. När passionerade individer samlas under ett och samma tak genererar det ännu mer engagemang, vilket vi såklart delar med oss av till dig som kund. Vi har rentav svårt att inte göra det – när man gillar något på riktigt så märks det.

Ett gemensamt lärande

Vi lever i en föränderlig värld med ständigt nya utmaningar. För att kunna möta dem på ett framgångsrikt sätt måste vi hela tiden söka ny kunskap och nya perspektiv. Vi menar att det blir både bättre och roligare om vi gör den resan tillsammans. Därför har vi skapat MUM Academy.

Vad säger kunderna om MUM?

”MUM är personligt och nästan familjärt. Till skillnad från de stora drakarna är man betydligt mer verksamhetsnära, och uppvisar ett stort kunnande för vår verksamhet.”

”Jag imponeras av det stora engagemanget. Det känns verkligen att MUM inte ägnar sig åt ’massproduktion’ av meningslösa tjänster utan att man på riktigt vill skapa ett resultat som utvecklar verksamheten.”

”Det är befriande att slippa alla de buzz words som konsulter gärna slänger sig med. Här handlar det istället om stark drivkraft, bra samspel och hög integritet.”

Din verksamhet är vår verksamhet

Som vi ser det är ett konsultbolag sällan bättre än sina medarbetares leveranser till kundens verksamhet. Därför tackar vi nej till uppdrag som vi själva inte tror kan genomföras med önskad kvalitet. Därför utvärderar vi noggrant alla uppdrag, både medan de fortfarande pågår och när de har avslutats. I vår utvärdering fokuserar vi på såväl konstaterad affärsnytta som upplevd kundnöjdhet.

Här ovan återfinns några omdömen från 2017 års oberoende kundundersökning. Men det allra bästa betyget är troligen att vi får så gott som alla våra uppdrag via rekommendation från befintliga kunder. 

Är vi rätt för dig? Här kan du testa själv!

Vi på MUM inser att vi inte är för alla. Men är vi rätt för dig? Här kan du själv kontrollera det genom ett enkelt test. Börja med att läsa påståendena nedan.

  1. Jag vill kunna visa på affärsnytta i alla investeringar.
  2. Jag har ännu inte alla svar men är intresserad av dem.
  3. En konsult tänker och utmanar snarare än följer checklistor.
  4. För mig är ett gott samarbete viktigare än prestige.
  5. Engagemang väger tyngre än slitage på stolssitsen.

Håller du inte med om ett eller flera påståenden ovan finns förmodligen andra konsulter som du kommer att trivas bättre med. Om du däremot instämmer så får du gärna höra av dig till oss redan idag!

Kontakta oss