top of page
Arbetar tillsammans
Vårt mål är din digitala transformation

Genom innovativa och säkra lösningar som bidrar till en hållbar framtid förenklar vi arbetssättet för människorna i din organisation.

Vi har kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig hela vägen med en digital transformation som genomsyrar alla nivåer och led i din verksamhet.

Hur börjar jag?

Det kan vara svårt att veta var du ska börja och hur du ska ta nästa steg när det gäller teknik och affärsmodeller.

Vår utgångspunkt är att börja i din vision och strategi innan det stora arbetet med att genomföra tar vid. Givetvis planerar vi även för hur transformationen förvaltas på bästa sätt när vi lämnat - alltid på ett hållbart sätt.

Om du vill ha hjälp att bygga broar mellan din affärs-verksamhet och IT så kommer vi jobba nära dig och din organisation och stötta genom hela processen tills våra gemensamma mål är uppnådda och du är nöjd.

Vi vet att det är avgörande att inte bara ha teknisk kunskap, utan också förstå, på ett djupare plan, hur företagskultur och ledarskap påverkar din organisation. Därför har våra konsulter både bred och djup kunskap inom områdena och vi jobbar aktivt med erfarenhetsåterföring i alla våra uppdrag - därmed kan vi erbjuda en helhetslösning för dig som kund. Att hjälpa dig ta nästa steg inför en digital transformation med fokus på dina affärsmål är vad vi är bäst på.

Vi leder din förändring
Projekt

När du behöver hjälp med ett projekt bidrar vi med projekt-, program-, initiativ och förändringsledare för att ta dig och din verksamhet i mål. Utmaningar som dyker upp längs vägen ser vi som en naturlig del i processen. 

Vi säkrar upp att ditt projekt når maximal effektivitet och lönsamhet genom väl underbyggda och noggranna analyser från våra verksamhets- och kravanalytiker. 

Det dagliga arbetet leds av våra teamledare och coacher som ser till att fokus ligger på att nå satta mål - allt för att säkra upp att ditt projekt genomförs på tid, inom budget och med hög kvalitet.

 

Agila transformationer

När du har behov av en agil transformation bygger vi ett team med 

Scrum Masters, Product Owners och Agila Coacher som alla bidrar med att hjälpa dig att navigera genom den agila transformationen, som ofta är komplex. 

Våra konsulter inom agila transformationer är specialiserade på att säkra och genomföra en snabb och effektiv leverans av dina produkter och tjänster.

Eftersom alla är ledare med lång erfarenhet inom både traditionella och agila arbetsmetoder kan de snabbt anpassa sin metodik efter vad du och din organisation behöver.

_JOY6705.jpg

Kontakta oss

Pia Wahlberg är VD för MUM Consulting som i nära samarbete med dig bidrar till väl fungerande verksamhetsutveckling genom god samverkan mellan affärsfunktioner och IT. Vi stöttar hela vägen från strategi till genomförande och hållbar förvaltning​.

VD CONSULTING 

Pia Wahlberg

pia.wahlberg@mumgroup.se

070-214 58 50

bottom of page