top of page
Återanvändbar kaffekopp

Välkommen till oss

 Våra konsulter har ett genuint engagemang och stort fokus på  att du ska få största möjliga affärsnytta.

Vad vi kan hjälpa dig med

Idag är tech en del av kärnverksamheten hos alla företag och myndigheter och våra seniora konsulter har ett stort kunnande om digitalisering vad gäller kultur, teknik, affärsmodeller och ledarskap.

Art Class

Agila arbetssätt

Vi erbjuder guidning och coachning inom agila metoder och agil transformation. Vi hjälper er med att genomföra större förändringsarbeten med syftet att implementera SAFe eller hjälper era team att ständigt förbättra deras agila tillämpning. Vi erbjuder kurser för er som önskar lära er agilt mindset och agila metoder. Våra coachningstjänster är riktade till Scrum Masters, Product Owners och agila team för att hjälpa dem att prestera ännu bättre. Vi tar hänsyn till er verksamhet och anpassar det agila arbetssättet för att passa just er på bästa sätt. Vi är er partner som kan hjälpa er att genomföra agila projekt och förändringar på ett effektivt och smidigt sätt.

Hjärta form tvålbubblor

Ledarskap

Projektledning hos oss handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen på tid, med rätt prioriteringar och till rätt kostnader. Våra projektledare är experter på de vanligaste projektmetodikerna och ramverken och kan verka både som rådgivare i val av metoder och anpassa oss till redan etablerade processer. Vi ser med ett sunt förnuft, backat med lång erfarenhet av business case och riskhantering, och alltid med kundens fokus på vad som ska uppnås.

Vi kan hjälpa er med en mängd olika tjänster inom projektledning, så som förstudie, riskanalys, kravanalys och business case. Vi kan hjälpa er att hitta rätt personer eller team för att leda projektet till uppsatta mål och vi erbjuder också tjänster inom programledning, processer och verktyg för att underlätta hanteringen av projektportföljen. Vi kan även hjälpa till med styrgruppsarbete, extern rådgivning och erbjuda er vår erfarenhet inom projektledning.

Första hjälpen box på rosa BG

Verksamhetsutveckling
& Kravanalys

Describe your service here. What makes it great? Use short catchy text to tell people what you offer, and the benefits they will receive. A great description gets readers in the mood, and makes them more likely to go ahead and book.

Om oss

I MUM Consulting är vi experter på att förstå och hantera förändringar inom företag. Vi har samlat en erfaren och engagerad grupp av konsulter som är verksamma inom skärningspunkten mellan verksamhet och IT. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder att nå sin vision och strategi genom att erbjuda tjänster inom projektledning, agila metoder, förändringsledning och business analysis. Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt, samt att hållbarheten i projektet är garanterad. Våra konsulter har en bred kompetens inom teknik, affärsmodeller, arbetskultur och ledarskap.

Vi är en partner som kan hjälpa er att ta er igenom förändring och hjälpa er att nå era mål.

 

 

Vi är specialiserade på att leda företag genom förändring och projekt. Våra projektledare, programledare, initiativledare och förändringsledare har en erfarenhet och kompetens som gör dem till rätt personer för att styra projekten och initiativen mot sina mål. Våra teamledare, produktägare och agila coacher leder det dagliga arbetet och ser till att initiativen genomförs på ett smidigt och effektivt sätt. Verksamhetsanalytikerna och kravanalytikerna stöttar utvecklingen med utredningar och analyser, de hjälper till att identifiera möjligheter för förbättringar och effektiviseringar inom företaget.

Vi är en partner som kan hjälpa er att ta er igenom förändring och hjälpa er att nå era mål.

 

 

MUM Consulting är er partner för agila projekt och förändringar. Vi har en bred erfarenhet och djup kompetens inom agil utveckling och arbetar med ett agilt mindset och lean-agila arbetssätt. Vi erbjuder tjänster som utbildning, utveckling och stöd för att hjälpa din organisation att bli mer agil. Våra erfarna konsulter har kompetenser inom agila roller så som som product owner, scrum master, leam portfolio manager. 

Vi är en pålitlig parter som kan hjälpa er att nå era mål med agila arbetssätt och som har förmågan att leda er i förändringen.

Hur vi genomför ditt förändringsprojekt

Idag är tech en del av kärnverksamheten hos alla företag och myndigheter och våra seniora konsulter har ett stort kunnande om digitalisering vad gäller kultur, teknik, affärsmodeller och ledarskap.

Våra strateger kan hjälpa din organisation med utredningar och implementering av nya verksamhetsdelar.

Efter det ser våra enterprise- och verksamhetsarkitekter till att dina nya strategier förverkligas. 

Seniora förändringsledare, projektledare, tekniska projektledare och programledare ansvarar för att projekten når sina mål samtidigt som våra analytiker - verksamhets, krav och data -  ger dig en korrekt bild av förutsättningar och status vid varje tidpunkt.

Det är så vi ser till att din verksamhet framtidssäkras och att du får ett bättre affärsvärde än innan.

_JOY6705.jpg

Kontakta oss

Pia Wahlberg är VD för MUM Consulting som i nära samarbete med dig bidrar till väl fungerande verksamhetsutveckling genom god samverkan mellan affärsfunktioner och IT. Vi stöttar hela vägen från strategi till genomförande och hållbar förvaltning​.

VD CONSULTING 

Pia Wahlberg

pia.wahlberg@mumgroup.se

070-214 58 50

bottom of page