Anna Odhe

Konsult
073-091 27 86
anna.odhe@mumgroup.se

Anna är en positiv, driven och noggrann person med bakgrund från banksektorn där hon arbetat med regelverksefterlevnad, riskhantering och styrning. Hennes fokusområden är bland annat åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) samt personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

”Det som driver mig mest i min yrkesroll är att få hjälpa organisationer i olika frågor och få organisationer att utvecklas. Att få komma in, i vad som oftast är något slags kaos, och strukturera, utvärdera, utbilda och fylla ett behov samtidigt som jag gör något som betyder något känns bra.”

”Compliancearbetet är till för att göra någonting bättre, en bro mellan regelverk och organisation – ett viktigt arbete som inte får förminskas. Att bidra till att en liten bit av världen blir till en bättre plats på ett sätt som man själv kan är både motiverande och givande. Därför är arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism något som mitt hjärta brinner lite extra för.”

”När man kommer in utifrån är det viktigt att man försöker förstå organisationen fullt ut, och inte bara det fina skalet som oftast visas utåt, först då kan man hjälpa till att göra en förändring – oavsett om den förändringen är nya interna styrdokument inom ett specifikt område eller en helomvändning. Att våga vara öppen och ärlig, åt båda hållen, är en av grundpelarna till ett lyckat samarbete.”

Specialistkunskaper: Compliance för bank, AML, GDPR, informationssäkerhet.

Tidigare arbetsgivare: CGI, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Bank

Anna Odhe