Blenda Pehrsson

Konsult
073-510 00 90
blenda.pehrsson@mumgroup.se

Blenda har lång erfarenhet av att driva och leda framtagande och införande av IT-stöd för verksamheter inom telekom och finansbranschen. När Blenda får jobba med agila utvecklingsteam och leverantörer för att tillsammans tillgodose affärsbehoven genom att skapa kundnytta, blir det riktigt bra. 

”Jag tror stenhårt på att alla vill göra ett gott jobb och bidra. Att få lyssna in och fånga upp andras idéer och tillsammans hitta lösningar som fungerar och hjälper andra i det vardagliga arbetet motiverar mig och gör mig glad. När nyfikenheten och öppenheten finns där, kan jag bli passionerat engagerad i att få människor att utnyttja så mycket som möjligt av sina erfarenheter och kompetenser. Jag tror att det finns alla möjligheter om man bara kan frigöra och leda den kraften i rätt riktning. De agila principerna och tankarna bakom till exempel holocracy och teal är jag väldigt intresserad av.”

”En kund eller beställares behov kan ofta vara helt annorlunda än vad de säger. Om jag bara gör det någon ber mig om utan att reflektera så blir varken kunden eller jag nöjd. Det finns alltid flera olika sätt att uppnå resultat och genom dialog och ett öppet sinne kan man skapa en förståelse för det egentliga behovet. Först då kan det bli riktigt bra. Att skapa gemensam förståelse av behovet, stämma av ofta längs vägen, utvärdera resultatet och dra lärdomar för framtiden är några enkla grundprinciper.”

”Två intressen jag har är olika former av handarbete, främst stickning och virkning för tillfället, och släktforskning. Jag har nyligen tagit DNA-test och försöker nu lösa mysteriet med mormors mormors okände far. Med både släktforskning och handarbete får jag använda kreativiteten till att lösa problem och se mönster och kopplingar, lite på samma sätt som att hitta bra IT-lösningar på diverse affärsbehov.”

Branscher: Telekom, Finans.

Specialistkunskaper: Agil coach, agil produktägare, team lead, projektledare, scrum master.

Tidigare arbetsgivare: Wow Agile, Valience, Tre (Hi3GAccess), Vilja Solutions (fd LeanDev), CGI, American Management Systems.

Examen: Fil kand i systemvetemskap, Lunds Universitet, 1994

Certifieringar: SAFe Agilist (SA), SAFe 5.0 (Leading SAFe), Scrum Master.

Blenda Pehrsson