Cecilia Sjöman

Konsult
073-236 51 42
cecilia.sjoman@mumgroup.se

Cecilia är en driven projekt- och förvaltningsledare med lång erfarenhet av agil ledning inom IT främst inom bank och försäkring. Ledarskap och utveckling av team och arbetssätt ligger Cecilia särskilt varmt om hjärtat och hon driver ofta digitaliseringsprojekt men är gärna med och stöttar vid införande av agila arbetssätt och då i synnerhet SAFe.

”Det jag tycker är allra roligast med mitt jobb är att få vara med och skapa något nytt och att effektivisera. Det kan vara ett system, en tjänst men också ett nytt arbetssätt eller att coacha team. Jag tycker om utmaningar där man måste analysera och dra slutsatser för att komma fram till den optimala lösningen. Jag motiveras också av att få jobba tillsammans med andra och dela med mig av mina erfarenheter men också att få lära av andras.”

Det viktigaste för att leverera värde är enligt min erfarenhet att alla medarbetare känner mening med sitt arbete och att de förstår varför de gör vad de gör. Vision och mål måste därför genomsyra organisationen. Som ledare tycker jag det är viktigt att man lever som man lär, är transparent och har förtroende för sina kollegor. På det viset skapas trygghet och en miljö där alla kan bidra och växa.

”När jag inte jobbar håller jag gärna på med inredning och trädgårdsdesign. Jag älskar att skapa fina och praktiska rum och lösningar och tar gärna inspiration av andra. Genom detta intresse får jag utlopp för min kreativa och estetiska sida. Jag har också en mer lekfull och tokig sida som jag får utlopp för när jag leker med mina två barn.

Branscher: Bank, försäkring, service management, telekom, offentlig sektor.

Roller: Projektledare, förvaltningsledare, programledare, agil ledare, produktägare, scrum master, konsultchef. 

Certifieringar: Leading SAFe, ITIL Foundation, Certified RUP Consultant.

Cecilia Sjöman