Erik Helsing

VD MUM Group
070-379 05 50
erik.helsing@mumgroup.se

Erik är en erfaren ledare med närmare 25 års erfarenhet från konsultbranschen. Just ledarskapet är en röd tråd för Erik både när det gäller konsultuppdrag samt i roller som operativ chef och affärsutvecklare.

”Jag hamnade i konsultrollen av en slump i slutet på 90-talet, mitt under brinnande dotcom-eran och har älskat den här miljön ända sedan dess. Att vara konsult innebär att ständigt utvecklas och att omfamna förändring.”

”Att få ansvara för att driva och utveckla en verksamhet är för mig en stark motivator. Att dessutom vara i en bransch där varje individ är en del av hjärtat i bolaget är en ynnest. Det är vad vi är och gör tillsammans som ger resultat.”

”En av de stora framgångsfaktorerna och utmaningarna är att samspelet fungerar mellan individer, bolag och kunder – där var och en tar ett ansvar. När vi lyckas med det blir det en fantastisk kraft som alla kan känna sig delaktiga i. Att skapa den känslan brinner jag starkt för! Här på MUM har vi en väldigt fin grund i våra starka värderingar och det tänker jag är en väldigt viktig framgångsfaktor – både för oss i bolaget och för våra kunder.”

”Jag är en lustdriven person både i jobbet och på fritiden. Många skulle nog säga att jag tränar mycket, men för mig handlar det bara om att ha kul och att utmana mig själv. Triathlon, swimrun, löpning, cykling, skidåkning och golf. Jag gör det jag tycker är kul och försöker att inte begränsa mig själv.”

Utbildning: Systemvetenskap och nationalekonomi, Lunds universitet, 1996

Specialistkunskaper: Ledarskapsfrågor, marknadsfrågor och extern kommunikation

Tidigare arbetsgivare: System Verification, EnvokeIT, Sigma