Fredrik Ploom

Konsult
072-727 77 05
fredrik.ploom@mumgroup.se

Fredrik är en senior företagsarkitekt med gedigen erfarenhet inom arkitekturområden såsom integration och applikationsutveckling. Han har lång erfarenhet av att som arkitekt driva digitalt förändringsarbete, stödja projekt och förvaltningar i arkitekturfrågor och strategisk vägleda beslutsfattare inom verksamhet och IT.

”I konsultrollen är förändring någonting naturligt och något som jag drivs av mycket som person. Behovet av att ständigt förändras och utvecklas är också någonting som jag ofta har gemensamt med de kunder jag arbetar med.”

”Som arkitekt är man en nyckelspelare i att driva och underlätta för förändring både på affärs- och IT-sidan. Jag drivs av att proaktivt arbeta med att identifiera vilka förändringar som behöver ske, men också att styra förändringarna i rätt riktning. Jag trivs också med att växla fokus – från i ena stunden tillsammans med ledande personer utforma de övergripande principerna och strategiska inriktningen till i andra stunden gå ner i tekniska detaljer tillsammans med arkitekter. I slutändan är det helheten som är det viktiga om man vill få ut effekter.”

”Om jag skulle ge ett råd skulle det vara att börja småskaligt, testa och vidareutveckla iterativt. Det är lätt att bli för ambitiös när man vill göra en förändring. Mitt råd blir ofta att dela upp förändringen i mindre delar, fokusera på att få med människorna som påverkas involverade i förändringen och leverera de delar som ger mest effekt tidigt. Ofta lär man sig saker under arbetets gång och omvärlden hinner också förändras längs vägen.”

”På fritiden är jag nog starkt formad av min uppväxt på landsbygden i Norrbotten. Det kan både vara olika former av friluftsliv eller kroppsarbete. Att skotta snö, vilket inte händer alltför ofta i Stockholmstrakten, är någonting som tilltalar både mitt behov av rörelse och ordningssinne. Att resultatet blir påtagligt hjälper också till för tillfredställelsen. En bra kombination för mig helt enkelt.”

Specialistkunskaper: Företagsarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och Integrationsarkitekt.

Tidigare arbetsgivare: H&M, Ferrologic, Accenture

Certifieringar: Certifierad Affärsarkitekt, TOGAF, ITIL

Fredrik Bloom