Ingrid Jansson

Styrelseordförande
ingrid.jansson@mumgroup.se

”Det är en förmån att få vara med och utveckla ett ungt tillväxtbolag med så höga ambitioner som MUM Consulting. Avgörande för mitt engagemang i styrelsen var den samsyn jag och grundarna har kring hur verksamheten skall bedrivas, inte minst när det kommer till värderingar.”

”Framgång kommer givetvis av hårt arbete men också av envishet, fantasi och uthållighet. Det handlar till stor del om att skapa tillit och glädje i relationerna mellan bolag, medarbetare och kunder.”

”Jag har hela mitt yrkesliv i den finansiella industrin, med tonvikt på bankvärlden. Det är min långa erfarenhet av ledarskap, styrelsearbete, marknadsföring och affärsutveckling från den branschen jag tar med mig till MUM Consulting.”

”Jag befinner mig i en fantastisk fas i livet där jag kan välja vad jag fyller mina dagar med. Styrelsearbete stimulerar hjärnan på ett bra sätt. Det gör även den medfödda nyfikenhet jag delar med min man. Nu passar vi därför på att resa till olika platser i världen och insupa andra kulturer och andra naturupplevelser. Helt enkelt att njuta av det ännu inte upplevda eller sedda.”