Jonas Olsson

Konsult
070-630 02 90
jonas.olsson@mumgroup.se

Jonas är en senior managementkonsult med stor vana av att arbeta som IT-chef. Har en bred erfarenhet av IT-området och specialiserar sig nu på GDPR och att hjälpa organisationer att uppnå verklig regelefterlevnad. 

”Jag tycker det är tillfredsställande att kunna lösa utmaningar i kundernas miljö och trivs som bäst när jag ingår i ett team som tillsammans med kunden analyserar och sedan löser en utmaning. Jag blir motiverad av att arbeta tillsammans med andra människor och lära genom dom.”

”Jag är helt inne på att få kunden/medarbetarna att förstå hur de kan använda GDPR på ett sätt som tillför ett värde till kunden, vilket inte är helt lätt.”

”Mina viktigaste råd till kunden brukar vara att det måste vara praktiskt användbart. Det räcker inte att det är en snygg processdesign, den måste funka i verkligheten också.”

Specialistkunskaper: GDPR, IT-organisationers processer och styrning.

Tidigare arbetsgivare: IVO, BiTA, Eniro, LF, IBM.

Examen: Civilekonom, Lunds universitet, 1984.

Certifieringar: ITIL, Cobit och Togaf.

Jonas Olsson