MUM Consulting

MUM Consulting samlar specialister i skärningspunkten mellan verksamhet och IT. Tillsammans skapar vi framgång i utmanande förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan. Idag är IT en del av kärnverksamheten och våra konsulter står stadigt i digitaliseringens framfart vad gäller kultur, teknik, affärsmodeller och ledarskap.

MUM Consulting har specialisterna som behövs för framgång, vi stöttar våra kunder hela vägen från vision och strategi till genomförande och hållbar förvaltning​. Våra strateger hjälper er med utredningar och implementation av nya verksamhetsdelar. Enterprise- och verksamhetsarkitekter tar era strategier från ritbordet till verkligheten. Seniora förändringsledare, projektledare, tekniska projektledare och programledare styr med säker hand projekten mot sina mål. Verksamhetsanalytiker, kravanalytiker och dataanalytiker ger en korrekt bild av förutsättningar och status vid varje tidpunkt.

Löfte: Utöver vår specialistkompetens bidrar våra konsulter alltid med ett genuint engagemang och stort fokus på affärsnytta.

Vi erbjuder konsulter på heltid såväl som mindre uppdrag, t.ex. rådgivning eller coaching. Vi hjälper våra kunder forma strategiska enheter, nya grupperingar eller införa nya arbetssätt.

 • Coaching och rådgivning
 • Utredningar, förstudier och proof of concept
 • Utbildningar och inspirationsföredrag
 • Etablering av PMO
 • SAFe- implementation (RTE, agil coach)
 • Etablering förvaltningsorganisation

I nära samarbete med våra kunder bidrar vi till väl fungerande verksamhetsutveckling genom god samverkan mellan affärsfunktioner och IT. Vi stöttar våra kunder hela vägen från strategi till genomförande och hållbar förvaltning​.

 • Strategisk förändringsledning
 • Program- och projektledning
 • Lösnings- och enterprisearkitektur
 • Kravanalys
 • Produktägare, scrum masters

Kontakta VD Pia Wahlberg för konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Pia Wahlberg