MUM Digital Technology

Tekniska lösningar som skapar stort värde för affären

Vi på Digital Technology skapar värde i organisationer med våra leveranser och stort tekniskt kunnande. Vi som jobbar här är, eller har varit, utvecklare. Vi älskar ny teknik, men tycker inte nödvändigtvis att den senaste tekniken är den bästa. Den bästa tekniska lösningen, är den som skapar mest värde för den som ska ha den.​

För att förstå vad som skapar värde är vi övertygade om att vi måste börja med ett enda ord, varför? Varför ska vi göra en ny lösning? Varför ska något förändras? Ska vi öka konkurrenskraften, minska kostnaderna eller öka effektiviteten? Först när vi förstår det, kan vi fokusera på att leverera rätt saker.

Vi behöver bidra med djup kunskap om vilka lösningar som passar i olika situationer. Lösningarna vi bygger tillsammans med våra kunder skapas enligt moderna arkitekturella principer, med hela eller delar av lösningen i ett moln. Inte sällan finns även ett arv av äldre tekniska lösningar som behöver hanteras och förädlas.​

Löfte: Vi skapar värde i er verksamhet, utifrån era behov, med våra kodleveranser och vårt tekniska kunnande.

MUM Digital Technology erbjuder konsulter med djup kunskap och intresse kring utveckling, men vi förstår att det är helheten som ger värde hos våra kunder. Vi kan vara en del av ett devops- eller utvecklingsteam, leda ett team eller göra en tillfällig insats för att utvärdera befintliga arbetssätt och/eller arkitekturella val.

Våra erbjudanden inom utveckling:

  • Utvecklare som del av ett team
  • Vägledning inom CI/CD, testautomatisering och devops
  • Tekniknära ledning och arkitektur
  • Cloud
  • Hybridlösningar
  • UX/design

Kontakta VD Joakim Ohlsson för konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Joakim Ohlsson