Vi finns för att skapa affärsnytta på riktigt

MUM grundades i syfte att generera affärsnytta. Vi vet att många av våra konkurrenter inte lyckas realisera affärsnytta ute hos sina kunder. Vi har också en tydlig uppfattning om varför så är fallet och har vidtagit åtgärder för att undvika dessa misstag. Resultatet är att vi kan peka på en ökande mängd framgångsrika case där affärsnyttan syns på sista raden. Uppdrag där vi bedömer att det saknas förutsättningar för att skapa affärsnytta tackar vi regelmässigt nej till.

Våra beställare väljer ofta MUM för att de måste kunna påvisa levererad affärsnytta inom sina organisationer. Samtidigt söker sig våra medarbetare till MUM specifikt för att de kan – och verkligen vill – bidra till att realisera denna affärsnytta. Det ger oss unika förutsättningar att göra skillnad. På riktigt.

Historia

2014
Bolaget grundas av Ulrika Lindström Oskarsson och Mikael Lundstedt. Ägarnas vision är att skapa ett konsultbolag som arbetar i gränslandet mellan IT och verksamhet och där själen är större än egot. Huvudinriktningen är IT management med fokus på förändringsledning inom primärt bank och försäkring.

2015
Verksamheten tar fart på allvar och erhåller flera uppdrag inom prioriterade branscher. MUM:s företagskultur utvecklas och våra långsiktiga mål fastslås. Vid årets slut består företaget av fem konsulter.

2016
Vi börjar jobba mer med områden som compliance, digitalisering och agile. Sommaren 2016 flyttar Ulrika tillbaka till Sverige och blir VD på heltid. Bolaget tecknar ramavtal med två kunder inom bank och finans. Företaget består nu av drygt tio konsulter. Ingrid Jansson rekryteras som extern styrelseordförande.

2017
MUM:s varumärkesplattform utvecklas och fastslås. Våra kärnvärden tar under en konferens formen av tre djur och bildar vår totempåle. Organisationen utvecklas och MUM:s första driverteam ser dagens ljus, här sker fokuserat arbete med verksamhetsutveckling under hösten. Vi vidareutvecklar kundbasen genom att bygga våra relationer vidare, vilket i sin tur genererar fler och ännu mer utmanande uppdrag.

2018
MUM kniper en plats på listan över Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work. Vår nätverksorganisation befästs, flera nya driverteam startas och vi går helt över till att vara en agil organisation. Det blir flytt igen till större lokaler på Eastmansvägen; vårt nya kontor får en MUM:ig uppdatering under sommaren. I slutet av året startas ett dotterbolag, MUM Digital Technology, som ska samla mer tekniknära konsulter. Nu är vi 30 medarbetare i koncernen.

2019
Vi fortsätter att klättra på listan över Sveriges bästa arbetsplatser. Ett tredje dotterbolag, MUM Compliance, startas i början av året för att svara upp mot marknadens behov inom regelverksefterlevnad. Ulrika Lindström Oskarsson träder in i rollen som VD för koncernmodern MUM Group AB. Styrelsen utökas med en ny representant, Henrik Lie- Nielsen som har stor erfarenhet från finans- och konsultsektorn.

Varifrån kommer namnet?

Namnet MUM har sin bakgrund i en diskussion om mödrars förträfflighet. Ett antal iakttagelser om mammor gjordes:

  • de är ofta kompromisslösa i sitt ansvarstagande
  • de har normalt det livslånga perspektivet
  • de är både närande och vårdande
  • de uppmuntrar till att lära och testa gränser

Kan ett konsultbolag ha en bättre förebild än så? Vi tror helt enkelt inte det.

Styrelse

Pernilla Dahlman, ordförande
Ulrika Lindström Oskarsson
Mikael Lundstedt
Henrik Lie-Nielsen

Pernilla Dahlman
Pernilla Dahlman, styrelseordförande

Vill du veta mer?