top of page

MUM är ett företag där själen är större än egot där vi krokar arm med kunderna och genomför deras uppdrag tillsammans. Vi har ett engagemang som är utöver det vanliga i branschen och vi vågar vara personliga.

Vi är fyra dotterbolag med specialistinriktningar som tillsammans hos kunden driver olika typer av framtidssäkrande uppdrag. Vi prioriterar att bygga långsiktiga relationer med kunden och lägger tid och engagemang på att förstå hur deras verklighet ser ut. Tillsammans utvecklar vi bolaget genom att involvera både kunden och konsulterna.

Vi har en ständigt ökande mängd framgångsrika case där affärsvärdet syns på sista raden. Vi ger oss inte in i uppdrag om vi bedömer att det saknas förutsättningar för att leverera värde.

_JOY6776_edited.jpg
VÅR VISION

Vår vision är att framtidssäkra Nordens främsta företag genom vårt eko-system av entreprenörskap, kunskap och kärlek.

Kopia av KÄRLEK_edited.jpg

Kontakta mig

Ulrika Lindström Oskarsson är VD för MUM Group och en av bolagets ägare. När hon och Mikael Lundstedt grundade bolaget 2014 ville de skapa ett tech & managementkonsultbolag som ännu inte fanns. Ett bolag som prioriterade företagskultur och affärsvärde genom långsiktiga relationer med sina kunder. 

VD GROUP 

Ulrika Lindström Oskarsson

info@mumgroup.se

Varför kunderna väljer oss

När vi frågar våra kunder varför de fortsätter välja oss svarar de att det är för vårt genuina engagemang och vårt stora fokus på affärsvärde.

COMPLIANCE

Vi är experter på regelverksefterlevnad med fokus på styrning, ledning och risk.

CONSULTING

Vi skapar framgång i förändringsprojekt med verksamhetspåverkan.

DIGITAL

 

TECHNOLOGY

Vi skapar värde i din verksamhet med våra kodleveranser och vårt tekniska kunnande.

NAVIGATE

Vi får med människan i informationsflödet. Det ger förutsättningar att ta beslut och få effekt.

bottom of page