MUM Compliance får ny VD - Christian Lynne Wandt

MUM Compliance får ny VD - Christian Lynne Wandt

MUM Compliance får ny VD - Christian Lynne Wandt

MUM Compliance välkomnar Christian Lynne Wandt som ny VD. MUM Compliance, ett dotterbolag inom koncernen MUM Group, är glada att meddela utnämningen av Christian Lynne Wandt som dotterbolagets nya VD. MUM Compliance levererar tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering inom expertområden som Financial Crime Prevention, informationssäkerhet och dataskydd.

Christian tar över rollen efter en framgångsrik karriär med ledarbefattningar inom P.A. Consulting Group, Finansinspektionen och Polismyndigheten. Med sin ledarerfarenhet och bakgrund som rådgivare och erkänd sakkunnig i internationella organisationer som FATF, European Banking Authority och Baselkommittén är Christian väl rustad inför VD-rollen, att driva och utveckla bolagets utbud av högkvalitativa tjänster och strategisk rådgivning inom risk och regelefterlevnad.

"Jag är stolt och hedrad över möjligheten att få leda MUM Compliance och ser fram emot att arbeta med vårt dedikerade team av specialister och ledning” säger Christian Lynne Wandt och tillägger att "Vårt fokus är fortsatt att hjälpa våra kunder att effektivt hantera risker och uppfylla regulatoriska krav och förväntningar vid hög tillväxt i en snabbt föränderlig omgivning”.

MUM Groups VD, Ulrika L Oskarsson, kommenterar utnämningen; "Vi välkomnar Christian Lynne Wandt till MUM Compliance-teamet och ser fram emot den utveckling och tillväxt som han kommer att bidra med till bolaget. Christian är en erkänd ledare och expert på området och har visat på en hög förmåga att leverera med kvalitet. Vi är övertygade om att detta, i kombination med hans ledarstil och personlighet, kommer att stärka MUM Compliance profil som ett kunskapstungt, ansvarstagande och jämställt konsultbolag med hög integritet och stort kundfokus".

Om MUM Compliance: MUM Compliance är ett konsultbolag som profilerar sig som jämställt, hållbart och lojal leverantör av seniora konsulter inom risk och regelefterlevnad till både företag och myndigheter.