Resultat som märks. Förändring som består.

Vi kallar det affärsvärde. På riktigt.

Hos MUM

Hos MUM möter du specialister i skärningspunkten mellan verksamhet och IT. Vi skapar framgång i utmanande förändringsprojekt med verksamhetspåverkan. IT är ofta en huvudprocess eller viktig delprocess. Våra konsulter har också specialistkompetens inom de två växande områdena compliance och digital transformation. Kunderna förklarar att de väljer MUM för vårt genuina engagemang och vårt stora fokus på affärsnytta.

Vårt erbjudande

Med fokus på kultur och värderingar

MUM föddes ur en önskan att vara annorlunda i konsultbranschen. En hög nivå av professionalism kombinerat med en stark och vänlig företagskultur är våra framgångsfaktorer sedan starten. Våra konsulters vilja att utvecklas och tänka medvetet annorlunda ger resultat som märks hos våra kunder. Vår portfölj av tjänster levererar effektiva lösningar i skärningspunkten mellan IT, verksamhet och organisation där affärsvärdet alltid är i fokus.

Bli en av oss

Medvetet annorlunda

Det finns två slags affärsnytta: den som bara existerar som formulering i en offert och den som faktiskt går att ta på ute i verksamheten. MUM grundades i syfte att erbjuda sistnämnda. Uteslutande. Redan från start har vi strävat efter att vara annorlunda, på det bra sättet. Inte minst eftersom vi starkt betvivlar att “mer av samma” alltid skulle vara det rätta svaret på nya frågeställningar och utmaningar. Vänd dig till oss när du önskar förändring på riktigt.

Om MUM