Effektivisering av administrativa processer för Össurs Kliniker

Effektivisering av administrativa processer för Össurs Kliniker

Bakgrund

Össur, ett ledande ortopediföretag med kliniker över hela världen, stod inför en utmaning med sina administrativa processer. Deras verksamhet, spridd över 25 platser, led av personberoende processer och brist på standardiserade rutiner för förbättringar och support. Det fanns ett akut behov av att effektivisera och standardisera dessa processer för att skapa en enklare vardag för läkarna på Össurs kliniker.

Effektivisering av administrativa processer för Össurs Kliniker
Effektivisering av administrativa processer för Össurs Kliniker
Effektivisering av administrativa processer för Össurs Kliniker

Uppdrag

MUM fick i uppdrag att effektivisera och standardisera Össurs administrativa processer samt att implementera en plattform för att underlätta hanteringen av avvikelser och produktbeställningar på klinikerna runt om i världen. Vårt mål var att skapa en mer strukturerad och effektiv arbetsmiljö som möjliggjorde enklare och snabbare administrativa processer för Össurs personal.

Vårt bidrag

MUM spelade en central roll i att realisera Össurs vision om en enklare vardag för deras kliniker. Vi arbetade nära Össurs team för att förstå deras behov och utmaningar och utvecklade skräddarsydda lösningar för att effektivisera och standardisera deras administrativa processer. Genom vår expertis inom digital teknologi och processoptimering skapade vi en plattform som möjliggjorde en mer effektiv hantering av avvikelser och produktbeställningar samt etablerade coachande team som stöttade vid tekniska utredningar.

Genomförande

Under genomförandet av projektet engagerade vi oss nära Össurs team för att säkerställa att deras behov och förväntningar uppfylldes. Vi höll regelbundna möten och genomförde kontinuerliga utvärderingar för att säkerställa att projektet fortskred enligt planen. Vårt team av erfarna konsulter och utvecklare arbetade tätt ihop med Össurs personal för att säkerställa smidig implementering och användning av de nya processerna.

Leverans

Vi levererade en skräddarsydd lösning som överträffade Össurs förväntningar. Genom implementeringen av våra rekommenderade förbättringar kunde Össurs kliniker enkelt hantera avvikelser och produktbeställningar, vilket ledde till en betydande effektivisering av de administrativa processerna. Vår lösning möjliggjorde också etablerandet av coachande team som stöttade vid tekniska vägval och utredningar, vilket ytterligare förbättrade verksamhetens effektivitet och produktivitet.

Resultat

Efter implementeringen av vår lösning kunde Össur se en märkbar förbättring av deras administrativa processer. Genom att minska personberoendet och standardisera rutinerna kunde de uppnå en högre grad av effektivitet och kvalitet i sin verksamhet. Det uppnådda affärsvärdet kan kvantifieras genom ökad produktivitet, minskade kostnader för administrativa fel och förbättrad service till deras kunder, vilket ligger i linje med deras motto "Life without limitations".

Detta referenscase belyser tydligt MUMs förmåga att förstå kundens behov och leverera skräddarsydda lösningar som skapar verkligt affärsvärde. Vi är stolta över att ha bidragit till Össurs framgång och ser fram emot att fortsätta vara en partner i deras fortsatta digitala transformation och tillväxt.

Kontaktperson
Följ oss
LinkedIn↘
Kompetans
No items found.
Utvalt nyhet