Effektivisering av skadehanteringskvalitet hos försäkringsbolag

Effektivisering av skadehanteringskvalitet hos försäkringsbolag

Bakgrund

Ett framstående försäkringsbolag, stod inför en betydande utmaning gällande kvalitetskontrollen av skadehanteringsprocessen. De befann sig i en komplex miljö med otydliga riktlinjer och hantering av känslig information. Den existerande processen var inte bara ineffektiv utan också öppen för mänskliga fel. Det fanns ett brådskande behov av att implementera en lösning som kunde förbättra kvalitetskontrollen och effektivisera skadehanteringsprocessen.

Effektivisering av skadehanteringskvalitet hos försäkringsbolag
Effektivisering av skadehanteringskvalitet hos försäkringsbolag
Effektivisering av skadehanteringskvalitet hos försäkringsbolag

Uppdrag

Vårt uppdrag var att utveckla och implementera ett verktyg för att effektivisera kvalitetskontrollprocessen för skadehantering hos försäkringsbolaget. Med hänsyn till den känsliga naturen hos informationen och behovet av tydliga riktlinjer, rekommenderade vi en hybridlösning. Vår uppgift omfattade att ta fram krav, designa och utveckla en lösning som skulle vara säker, effektiv och användarvänlig.

Vårt bidrag

MUM spelade en avgörande roll i hela processen. Vi genomförde en noggrann analys av försäkringsbolagets behov och utmaningar för att skapa en skräddarsydd lösning. Genom vår expertis inom modern teknik och systemutveckling rekommenderade vi en hybridlösning med användning av Azure-plattformen för utveckling och on-premise drift. Vår tekniska expertis och erfarenhet möjliggjorde utvecklingen av en robust lösning med en traditionell REST-API som backend och en SPA som frontend.

Genomförande

Under genomförandet av projektet engagerade vi oss nära kunden för att säkerställa att deras behov och förväntningar uppfylldes. Vi höll regelbundna möten och genomförde kontinuerliga utvärderingar för att säkerställa att projektet fortskred enligt planen. Vårt team av erfarna utvecklare arbetade intensivt för att leverera en lösning av hög kvalitet inom angivna tidsramar.

Leverans

Vi levererade en skräddarsydd lösning som överträffade kundens förväntningar. Den utvecklade applikationen integrerades smidigt i deras befintliga system och erbjöd en användarvänlig gränssnitt för att effektivisera QA-processen för skadehantering. Vår lösning möjliggjorde för verksamheten att vara självförsörjande i sitt dagliga behov av kvalitetskontroll.

Resultat

Efter implementeringen av vår lösning mättes en betydande förbättring av effektiviteten och noggrannheten i skadehanteringsprocessen. Genom att minska antalet fel och öka processens effektivitet kunde försäkringsbolaget se en direkt positiv påverkan på sin verksamhet. Det uppnådda affärsvärdet genom vår lösning kan kvantifieras genom minskade kostnader för felaktiga utbetalningar, ökad kundnöjdhet och förbättrad efterlevnad av branschregler och standarder.

Detta referenscase visar tydligt MUMs förmåga att förstå kundens unika behov och leverera skräddarsydda lösningar som skapar verkligt affärsvärde. Vi är stolta över att ha bidragit till vår kunds framgång och ser fram emot att fortsätta att vara en partner i deras digitala transformationsresa.

Kontaktperson
Följ oss
LinkedIn↘
Utvalt nyhet