Dataskyddsdynamik - Från Tillfälliga åtgärder till permanenta lösningar

Dataskyddsdynamik - Från Tillfälliga åtgärder till permanenta lösningar

Bakgrund

Ett ledande svenskt pensionsbolag, som administrerar kollektivavtalad tjänstepension och genomför regelbundna upphandlingar, behövde ett interimt dataskyddsombud. Uppdraget var att leda GDPR-arbetet i väntan på rekrytering av ett permanent dataskyddsombud.

Vårt bidrag

Vi arbetade nära verksamheten genom att utföra normativt, granskande och förebyggande arbete inom dataskydd. Vår roll inkluderade att säkerställa regelefterlevnad både i den löpande verksamheten och i diverse projekt, samt att integrera dataskydd i system och processer.

Genomförande

Genom kontinuerlig närvaro och utbildning ökade vi medvetenheten kring dataskyddsprinciper inom organisationen. Vi fokuserade på effektiv kommunikation över alla verksamhetsnivåer och förklarade komplexa dataskyddsfrågor på ett tillgängligt sätt för att underlätta förståelse och efterlevnad.

Leverans

Leveransen omfattade ett integrerat och uppdaterat dataskyddssystem som speglade verksamhetens specifika behov. Vi implementerade också en kontinuerlig kunskapsuppdatering för att anpassa verksamheten till det ständigt föränderliga dataskyddslandskapet.

Resultat

Uppdraget resulterade i förbättrad efterlevnad av GDPR inom organisationen, ökad medvetenhet om dataskydd och en förstärkt förmåga att hantera dataskyddsrelaterade frågor på ett proaktivt sätt. Organisationens dataskyddsprinciper fick ökat fokus, vilket bidrog till en starkare och säkrare hantering av personuppgifter.

Dataskyddsdynamik - Från Tillfälliga åtgärder till permanenta lösningar
Dataskyddsdynamik - Från Tillfälliga åtgärder till permanenta lösningar
Dataskyddsdynamik - Från Tillfälliga åtgärder till permanenta lösningar
Kontaktperson
Följ oss
LinkedIn↘
Kompetans
No items found.
Utvalt nyhet