Teknisk innovation och molninförande hos Sandvik

Teknisk innovation och molninförande hos Sandvik

Bakgrund

Sandvik, en global ledare inom teknik och industri, stod inför en utmaning med att modernisera sina IT-system och processer för att möta framtidens krav. För att ta itu med detta, inledde de en resa genom Cloud Adoption Framework Enterprise-Scale. Under denna resa mötte de betydande utmaningar och möjligheter som krävde en djupdykning i de tekniska aspekterna av molninförandet.

Uppdrag

MUMs uppdrag som arkitekt och utvecklare var att stödja Sandvik under deras resa genom Cloud Adoption Framework Enterprise-Scale. Vårt mål var att utforska och implementera skräddarsydda molnlösningar för att modernisera deras IT-infrastruktur och processer. Det handlade om att integrera strikt governance, höga säkerhetsstandarder och avancerad automatisering för att skapa skalbara och säkra systemlösningar.

Vårt bidrag

MUM spelade en avgörande roll i att stödja Sandvik genom att erbjuda teknisk expertis och innovation. Vi arbetade nära med Sandviks team för att designa och implementera skräddarsydda molnlösningar som mötte deras specifika behov och krav. Vår roll innefattade att övervinna tekniska hinder genom kreativa lösningar och att säkerställa att säkerhetsåtgärder och övervakning följde branschspecifika riktlinjer.

Genomförande

Under genomförandet av projektet var MUM engagerade och samarbetade nära med Sandviks team för att säkerställa att deras mål uppnåddes. Vi deltog i regelbundna möten för att diskutera framsteg och utmaningar samt för att säkerställa att lösningarna var anpassade till Sandviks behov och krav. Vårt engagemang sträckte sig från planering till implementering och vidare till övervakning och support.

Leverans

Vi levererade en omfattande uppsättning molnlösningar som moderniserade Sandviks IT-infrastruktur och processer. Genom vår tekniska expertis och innovation kunde vi hjälpa dem att uppnå ökad effektivitet, säkerhet och skalbarhet i deras system. Vår leverans bidrog till att förbättra Sandviks konkurrenskraft och möjliggjorde en smidigare övergång till en digital framtid.

Resultat

Effekterna av vårt arbete med Sandvik kan ses i form av ökad produktivitet, minskade kostnader och ökad konkurrenskraft. Genom att modernisera sina IT-system och processer har Sandvik positionerat sig för tillväxt och framgång i en alltmer digitaliserad värld.

Detta referenscase belyser tydligt MUMs förmåga att stödja kunder genom komplexa tekniska utmaningar och leverera skräddarsydda lösningar som genererar verkligt affärsvärde. Vi är stolta över vår roll i Sandviks digitala transformationsresa och ser fram emot att fortsätta vara en partner i deras fortsatta framgång.

Teknisk innovation och molninförande hos Sandvik
Teknisk innovation och molninförande hos Sandvik
Teknisk innovation och molninförande hos Sandvik
Kontaktperson
Följ oss
LinkedIn↘
Kompetans
No items found.
Utvalt nyhet